چاپ

 

چاپ به معنی انتقال مطالب (متن نوشته شده، حروف، عکس، طرح، نقش و…) روی حامل چاپ (سطح چاپشونده) و نیز تکثیر آن به شمارگان زیاد است.
صنعت چاپ از زمره صنایعی است که وجود آنها بستگی زیادی به میزان پیشرفت فرهنگ و دانش جامعه دارد. هرچه جوامع از نظر علوم و فنون و پیشرفتهای اجتماعی به دستاوردهای تازهتری برسند، به همان نسبت نیاز آنها به صنعت چاپ بیشتر میشود. به همین دلیل است که سرعت پیشرفت و تغییرات در صنعت چاپ تقریباً به روز رسیده است و هر روز در این صنعت پدیده تازهای به خدمت گرفته میشود.

 

View the embedded image gallery online at:
http://www.isnama.com/servises/126-print.html#sigProId47b4e3b5e5