ایستگاه تاکسی
۳*۵/۵متر
کیاکلا (سیمرغ)، میدان مادر.