آژانس تبلیغاتی ایزنما در سال 1394 با رویکرد فرهنگی و ورزشی کار خود را در ساری آغاز کرد.

خدمات مختلفی همانند انواع چاپ، طراحی، تبلیغات محیطی و ... از سوی این آژانس ارائه می ­گردد.

ایزنما تاکنون، با بسیاری از باشگاه های ورزشی و موسسات فرهنگی هنری در حوزه­ ی فرهنگ و ورزش همکاری داشته است.